Flydemørtel

Intet gulv er bedre end den bund det lægges på. JTI Gulventreprise har stor erfaring i opretning af både nye og gamle gulve. Vi pumper den selvudjævnende spartelmasse direkte fra blandestationen til lokalet. Her udlægges massen af vores erfarne gulvlæggere, som udjævner den flydende spartelmasse til en ensartet og sammenhængende flade. Pålægges i lagtykkelser på 5-20 mm Efter tørring er gulvet klar til primer og slutbelægning.

Flydemørtel anvendes på beton, tegl og sten, som et nivellerende underlag. JTI Gulventreprise har professionelt udstyr til at fjerne gammel belægning som.f.eks. keramiske klinker og hellimet vinyl. Vi kan også fræse betonoverflader for at udjævne pukler på gulvet. Fræseren kan fjerne op til 100 mm ad gangen.

Se mere om fræsning og stripning her 

Kontakt JTI Gulventreprise hvis du vil starte rigtigt på det nye gulv.