Generelle arbejdsrum og områder

Indgangspartier, indenfor

Indgangsområder, udenfor

Toiletter

Omklædningsrum og toiletter

Pauserum (f.eks. lounge, firmakantiner)

Chokolade- og konfektureproduktion

Sukkerforarbejdningsanlæg

Kakaoproduktion

Produktion af bagværk

Rum, hvor der hovedsageligt behandles fedt eller flydende materialer

Slagteri, kødbehandling, kødforarbejdning

Slagteri

Behandling og forarbejdning af fisk, delikatesseproduktion

Behandling og forarbejdning af fisk

Køkkener, spisestuer

Køkkener til gruppeforplejning på hospitaler og klinikker

Storkøkkener til fællesforplejning i spisesale, kantiner og kontraktforplejning

Optøning og forvarmning af køkkener

Skyllekamre til 5.2, 5.3

Lokaler i sundhedsvæsenet / velfærdstjenesterne

Desinfektionsrum (våde)

Forrengøring af områder til sterilisering

Operationsstuer

Laboratorier

Bilserviceværksteder

Reparations- og vedligeholdelsesrum

Inspektions- og prøvegrube

Skoler og vuggestuer

Indgangspartier, gange, pausehaller

Klasserum, grupperum

Trappe

Toiletter, vaskerum

Evalueringsgruppe  Skridningsfare

R9

R11, R10

R9

R10

R9

 

R12

R12

 

R12

 

R13

 

R13

 

R12

R12

R10

R12

 

R11

R10

R9

R9

 

R11

R12

 

R9

R9

R9

R10